Stikstof en CO2 reductie met kunstgras

Een ecologisch kunstgras product dat zowel 100% renewable is, als o.a. ook stikstof uit de lucht haalt!

Een innovatie waarmee we flinke stappen kunnen zetten in het reduceren van de negatieve uitstoot van broeikasgassen. Ook bij de Vakbeurs Groene Sector zien ze de toegevoegde waarde van Family Pure Grass:

FamilyGrass en CityGrass slaan de handen ineen: een nieuw concept voor kunstgras waarbij stikstof en CO2 in de lucht afgebroken worden en de grasmat 100% reuseble is. Een schoner, zuiverend en circulair kunstgras. Nu niet alleen voor sport- en speelvelden maar ook voor de hovenier en particulier beschikbaar.

Er zijn plekken in de openbare ruimte of bij de mensen thuis waar kunstgras een uitkomst kan bieden. Veelal voelde kunstgras als een minder goed alternatief voor natuurlijke begroeiing. Zo wil natuurlijk gras niet overal groeien of wordt het oppervlakte zo intensief gebruikt dat het natuurlijke gras stukgelopen wordt. Kunstgras was dan het praktische en visueel aantrekkelijke alternatief. Met kunstgras als Family Pure Grass en City Pure Play is het alternatief eigenlijk nog beter dan het origineel.

Dit kunstgras werkt als een UV-fotokatalysator. Het zet schadelijke stoffen – zoals ammoniak en stikstof – om naar onschadelijke nitraten. Hierdoor zuivert één vierkante meter gras evenveel lucht als een volgroeide boom. De openbare ruimte is hierdoor 70% gezonder voor haar gebruikers.

City Pure Play en Family Pure Grass zijn voorzien van PURETi. Dit is een nano-coating die zorgt voor continue zuivering van de omgeving. PURETi, uit de VS, is samengesteld uit ultrafijne Nano deeltjes titaniumdioxide op waterbasis. Dit vermindert actief en continu indirecte broeikasgassen (NOx en SOx), VOC’s (Vluchtige Organische Stoffen zoals methaan, tolueen, enz.), deeltjes (PM2.5 en PM10) die smog veroorzaken en ook andere organische stoffen waaronder bacteriën en virussen.

Het actieve ingrediënt is het van nature voorkomende mineraal titaniumdioxide (TiO2 ) dat gebonden is aan watermoleculen om zo vrije deeltjes te voorkomen. Dit werkt samen met UV-A-licht of direct zonlicht, vochtigheid en luchtstroom in een fotokatalytisch proces. Het TiO2 werkt alleen als een katalysator en neemt zelf niet deel aan het proces, het is dus geen biocide, noch pesticide.

Daarnaast worden City Pure Play en Family Pure Grass geïnstalleerd met olivijnzand. Een natuurlijk mineraal dat CO2 aan zich bindt. Elke kilo van dit zand bindt 1 kilo CO2 uit de lucht. Dat komt neer op 25 kilo CO2-reductie per vierkante meter gras: veel méér dan de totale CO2-voetafdruk.